Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

20TAL Nummer 6 – Språk & Samhörighet

120 SEK
In stock for immediate delivery
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

20TAL‘s uppgift är att hålla ögonen på de företeelser som kännetecknar och formar nuet. Genom djupgående essäer, reportage och personliga intervjuer reflekteras och inventeras kulturklimatets olika rum, i Sverige och världen. Tidskriftens temanummer är forskningsprojekt i samtiden, som kritiskt belyser ett ämne ur konstnärliga och vetenskapliga infallsvinklar. Ambitionen är att ge en klarsynt bild av samhällstendenser och ojämlika styrkeförhållanden.

Som enda svenska tidskrift har 20TAL en generöst tilltagen debutantavdelning – i varje tidskriftsnummer.

20TAL nr 6, »Språk & Samhörighet«, undersöker glipor, negationer och språkets mellanrum. Om vad som kan rymmas i, mellan och bortom ett vanespråk. Hur namngivningar kan bygga världar som utesluter och osynliggör i stället för att inkludera. Men också om den kraft som ryms i språkets beståndsdelar, i den enskilda benämningen och kategoriseringen. I numret presenteras också ett block med ny poesi från Ukraina i svensk översättning, med dikter som har valts ut i samråd med den ukrainska författaren Andrij Ljubka.

I numret medverkar bland andra Ann Jäderlund, Maria Hymna Ramnehill, Jonas Brun, Frej Haar, Gunnar Harding, Lotta Ilona Häyrynen, Ann Jäderlund, Kateryna Babkina, Kateryna Kalytko, Halyna Kruk, Andrij Ljubka, Oksana Lutsysjyna, Ostap Slyvynskyj, Iryna Tsilyk och Serhij Zjadan

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok