Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Kapitalet i tjugoförsta århundradet

Author: Thomas Piketty
Paperback, 2017
129 SEK
Non-stock item - Delivery estimate 7 to 14 days
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

Tillväxten är det stigande tidvatten som lyfter alla båtar. Så kan den teori formuleras som i många år och i hög grad väglett västvärldens ekonomer och politiker. Ekonomiska klyftor har ansetts vara av mindre intresse, eller rentav ointressanta, eftersom man trott att marknaden ändå i slutändan kommer att ställa allt till rätta.

Men på senare tid har en rad forskare framträtt som starkt ifråga sätter detta synsätt. En av dem är Thomas Piketty. I sin bok Kapitalet i tjugoförsta århundradet visar han, med ny och omfattande statistik från tjugo länder och fyra århundraden, hur en allt större ojämlikhet vad gäller förmögenhet och inkomst har vuxit fram de senaste årtiondena – tvärtemot förutsägelser na om att välståndet skulle komma alla till del. Efter några lyckliga decennier i mitten 1900-talet, då ojämlikheten mins kade, är den idag för flera länder tillbaka på nivåer som inte setts sedan 1930-talet eller rentav 1800-talet.

Starka ekonomiska krafter verkar dessutom för att ojäm lik he ten kommer att fortsätta att öka ännu mera, kanske till och med så mycket att demokratin och de värderingar om social rättvisa som den är grundad på hotas. Men det finns också möjliga motkrafter, där en ändrad politisk inriktning, mot att återupprätta någon form av demokratisk kontroll över kapitalismen, kan spela en avgörande roll.

Kapitalet i tjugoförsta århundradet är ett ovärderligt bidrag för att förstå de mäktiga ekonomiska mekanismer som styr våra moderna sam hällen. Den är också ett tungt argument för varför jämlikhetsfrågan måste återfå sin centrala plats i varje diskussion om hur framtidens sociala liv ska se ut.

Thomas Piketty, född 1971, är en fransk national ekonom specialiserad på ojämlikhet i fördelning av inkomst och förmögenhet. Han är professor vid École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris School of Economics samt London School of Economics.
Close

Related products

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok