Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Ordkonst, 2021:3/4 Vekslinger/Växlingar

90 SEK
In stock for immediate delivery
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

Tidskriften Ordkonst ges ut fyra gånger per år och drivs liksom de andra verksamheterna inom utskottet av medlemmar i Akademiska Föreningen.

Varje nummer kretsar kring ett tema och innehåller bidrag från såväl etablerade som oetablerade författare och konstnärer. Vi tar tacksamt emot bidrag av olika slag; vi publicerar alla sorters skönlitterära texter, essäer, recensioner och bildmaterial. Även bidrag som går utanför temat är intressant.

I detta nummer:

Med sina 158 sidor är det ett dubbelnummer i den sannaste bemärkelsen, som utforskar relationen mellan konst, ekonomi, samhälle och jag. Numret är en del av publikationsprojektet Vekslinger/Växlingar, ett samarbete mellan Ordkonst och den danska tidskriften KULTURO, och utforskar således inte bara växlingen som tematik utan också som faktiskt praktik, där erfarenhet, ideer, problem och lösningar rört sig mellan de två redaktionerna. Projektets tvärnationella karaktär möjliggjorde också sökandet av pengar, och numret är givmilt stöttat av Nordisk Kulturfond och Svensk-danska fonden. Tack vare fondmedlen har både Ordkonsts och KULTUROs medverkaden kunnat ersättas för sin konst – växlingarna genomsyrar arbetet med numret på alla möjliga nivåer.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok