Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Tidskriften ESSÄ, Nummer 10 – Konradsbergs hospital

120 SEK
In stock for immediate delivery
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

I varje nummer av tidskriften ESSÄ återutges en källtext som kommenteras i essäform av personer från sinsemellan olika håll. Tanken är att visa hur samma källa kan framkalla skilda tolkningar och hur äldre idéer och uttryck kan ta plats i vår egen tid.

I detta nummer:
Konradsbergs hospital på Kungsholmen i Stockholm uppfördes 1855–71 efter ritningar av arkitekten Albert Törnqvist (1819–98) och var den första byggnaden i Sverige som var direkt avsedd för vård av sinnessjuka.Tanken var att villkoren för psykiskt sjuka patienter i Stockholms stad skulle förbättras genom en ökad materiell standard. Sedan dess har mycket förändrats. I dag finns mentalsjukhus av Konradsbergs slag inte kvar, vården organiseras på ett helt annat sätt, och behandlingsideal och medicinsk kunskap om psykiska sjukdomar ser avsevärt annorlunda ut.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok