Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Tidskriften ESSÄ, Nummer 11-12 En critik öfver critiker

150 SEK
Sold out.

I varje nummer av tidskriften ESSÄ återutges en källtext som kommenteras i essäform av personer från sinsemellan olika håll. Tanken är att visa hur samma källa kan framkalla skilda tolkningar och hur äldre idéer och uttryck kan ta plats i vår egen tid.

I detta nummer:

Vad är litteraturkritikerns uppgift? I En critik öfver critiker. Med utkast til en lagstiftning i snillets verld, tryckt 1791, lade poeten och filosofen Thomas Thorild (1759–1808) fram sin syn på vilka lagar som ska styra granskningen av ett litterärt verk. Udden var riktad mot rivalen Johan Henric Kellgren och skriften har i efterhand betraktats som Thorilds viktigaste prosaverk. Lina Samuelsson, Rebecka Kärde, Maxim Grigoriev, Björn Ranelid, Roland Lysell, Leif Zern, Helen Korpak och Gunnar D Hansson har med utgångspunkt i den första delen av detta tredelade verk skrivit varsin essä.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok