Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Tidskriften ESSÄ, Nummer 13 – Göta Kanal

130 SEK
In stock for immediate delivery
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

I varje nummer av tidskriften ESSÄ återutges en källtext som kommenteras i essäform av personer från sinsemellan olika håll. Tanken är att visa hur samma källa kan framkalla skilda tolkningar och hur äldre idéer och uttryck kan ta plats i vår egen tid.

I detta nummer:

Göta kanal är Sveriges största byggnadsprojekt genom tiderna. Den 190,5 kilometer långa kanalen som grävdes för hand under cirka tjugo års tid invigdes 1832 och bildar tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv en vattenväg tvärs genom landet, från Kattegatt till Östersjön. Kanalens idé-givare var greve Baltzar Bogislaus von Platen (1766–1829) som 1806 publicerade Afhandling om canaler genom Sverige med särskildt afseende å Wenerns sammanbindande med Östersjön där han argumenterade för kanalens sträckning och utförande. Per Högselius, Pär Thörn, Lotta Lotass, Jan Jörnmark och Dick Harrison har skrivit varsin essä med utgångspunkt i denna skrift som förändrade Sveriges historia och landskap.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok