Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Tidskriften ESSÄ, Nummer 14 – Praktiska ting för stuga och trädgård

150 SEK
In stock for immediate delivery
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

I varje nummer av tidskriften ESSÄ återutges en källtext som kommenteras i essäform av personer från sinsemellan olika håll. Tanken är att visa hur samma källa kan framkalla skilda tolkningar och hur äldre idéer och uttryck kan ta plats i vår egen tid.

I detta nummer:

1910–1912 låter författaren, folkbildaren och kvinnosakskämpen Ellen Key (1849–1926) uppföra ett stort hus på sydsluttningen av Omberg vid Vätterns strand. Ritningarna är utförda av arkitekten Yngve Rasmussen men Ellen Key har i högsta grad varit delaktig i planeringen. Huset Strand är en dröm hon har ägnat sig länge åt genom att bläddra i tidningar och böcker och dra sig till minnes arkitektoniska detaljer hon sett på sina många resor. Hon har därför varit noga med att samla anteckningar, skisser och urklippta bilder i en liten blå anteckningsbok som hon kallar I flera år samlade anteckningar om praktiska ting för stuga och trädgård.

I detta nummer har Magnus Florin, Tina Ignell, Claudia Lindén och Elin Unnes skrivit varsin essä utifrån Ellen Keys anteckningsbok.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok