Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Tidskriften ESSÄ, Nummer 5 – Rätten att häda

120 SEK
Out of stock

(Get notified when item is available for order)

E-mail when item is available for order

I varje nummer av tidskriften ESSÄ återutges en källtext som kommenteras i essäform av personer från sinsemellan olika håll. Tanken är att visa hur samma källa kan framkalla skilda tolkningar och hur äldre idéer och uttryck kan ta plats i vår egen tid.

I detta nummer:

När Irans religiöse ledare ayatolla Khomeini år 1989 utfärdade en fatwa över den brittisk-indiske författaren Salman Rushdie, med motiveringen att han hädat islam i sin då nyligen utkomna roman Satansverserna (1988), blev uppståndelsen stor i hela världen. I Sverige rea gerade bland annat författaren Kerstin Ekman med att kräva att Svenska Akademien, där hon suttit som ledamot sedan 1978, skulle fördöma fatwan. Akademien avstod från att ta ställning vilket fick Kerstin Ekman att lämna sin stol. Flera år senare, våren 1994, bildade hon tillsammans med Arne Ruth, Ove Bring, Maria Ekman, Gabi Gleichmann och Benkt-Erik Hedin Svenska Rush die kommittén, och höll samma år ett anförande å kommitténs vägnar med titeln ”Rätten att häda”.

 

I detta nummer av ESSÄ återges anförandet i sin helhet. De som läst och skrivit eller tecknat utifrån det är Mohammad Fazlhashemi, Agneta Pleijel, Johan Wennström, Torbjörn Elensky, Lars Sjunnesson och Jila Mossaed.

 

Mohammad Fazlhashemi
Härfågeln och Bilqis

Agneta Pleijel
Heta känslor, kallt förnuft

Johan Wennström
Gör ingen skada

Kerstin Ekman
Rätten att häda

Torbjörn Elensky
Den sista hädelsen

Lars Sjunnesson
Utan filter

Jila Mossaed

Min mor är öknen

 

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok