Welcome to Papercut, glad you found us!
Based in the Sweden, we ship worldwide.
So let’s get off to a good start:

Go ahead!
Handpicked books, magazines, films and details
Choose currency
Menu
Search

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat

Hardcover, 2023
245 SEK
Non-stock item - Delivery estimate 7 to 14 days
SWEDEN SHIPPING Shipping Class 1 = 40 SEK
Shipping Class 2 = 60 SEK
Shipping Class 3 = 90 SEK EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 100 SEK (approx 10 EUR)
Shipping Class 2 = 150 SEK (approx 15 EUR)
Shipping Class 3 = 200 SEK (approx 20 EUR) OUTSIDE EUROPE SHIPPING Shipping Class 1 = 150 SEK (approx 15 USD)
Shipping Class 2 = 200 SEK (approx 20 USD)
Shipping Class 3 = 300 SEK (approx 30 USD)

NOTE: You can buy as many items you want within the same shipping class. Read more » ×

Lustodla! är en lättläst odlingsbok skriven med ett vänskapligt tilltal perfekt för nybörjarodlaren eller den trädgårdsintresserade som vill anamma en mer njutningsfull inställning till sin odling.” BTJ 

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat vill inspirera till att odla på ett sätt som gör att man inte tröttnar. Att lustodla är så enkelt att man har svårt att tro att det verkligen fungerar. Lustodlare använder mycket täckväv, som när den lagts på plats får ligga kvar på samma ställe i decennier utan att flyttas. Väven gör att man slipper gräva, slipper rensa, slipper kupa, slipper gallra och nästan helt slipper vattna. Till skillnad från traditionell täckodling slipper man också tillföra nytt material när det gamla multnat. I och med att livet under väven inte störs av grävande och annat utan lämnar maskar och insekter ifred få de ro att bearbeta jorden så att den blir lucker och mycket bra att odla i.

I den här boken finns ingen komplett lista över trädgårdsväxter, blommor, bär och träd utan här tas endast upp sorter som är lätta att lyckas med. Det finns inte heller någon fullständig genomgång av beskärning, gödsling eller jordarter (det går bra att lustodla även i svåra jordar), utan bara information som är absolut nödvändig. Och allt är så enkelt att även den minst uthålliga kommer att klara det!

Lustodla! Grönskande trädgård och gott om tid till annat ska väcka längtan att ge sig ut i trädgården.

Vem ska inte ska läsa den här boken: 
Den som har trädgård som sitt enda intresse och vill att det ska uppta all fritid.
Den som vill bli expert innan hen greppar grensaxen.
Den som älskar att rensa i timmar och ser fram mot att få göra om det efter någon vecka.
Den som tycker det är intressant att hålla reda på vilken sorts näring varje växt ska ha och hur ofta.

Vem är den här boken skriven för:
Den som vill ha en grönskande trädgård och gott om tid att ägna sig åt annat.
Den som gärna gör saker med sina odlingar, men vill att det ska vara bestående. Den som hellre ger sig i kast med nya projekt, än tvingas rensa upp i gamla.
Den som nöjer sig med att allt inte blir optimalt, men tillräckligt bra för att växterna ska trivas och utvecklas.

Boken är skriven av Charlotta Björnulfson, författare och illustratör. Margareta von Rosen, landskapsarkitekt och trädgårdslärare samt Carina Jonsson, trädgårdsmästare har testat metoderna och bidragit med sina kunskaper inom odling och växtlära. Illustrationer av Kristin Lidström.

Close

Sign up for our weekly newsletter and we will keep you updated with inspiration, news and exclusive offers.

This site uses cookies (cookies) to ensure the best user experience. If you continue to use the site, you accept the use of cookies. Read more »

Ok